Kursy informują nas o wysokości ewentualnej wygranej. Należy pamiętać, że im wyższy kurs, tym mniejsze jest, według ustaleń bukmachera, prawdopodobieństwo wystąpienia danego wyniku.

Wyróżniamy trzy rodzaje prezentacji kursu w firmach bukmacherskich:

  • dziesiętny (decimal) np. 1.4 (używany głównie w Europie)
  • brytyjski (fraction) np. 2/5
  • amerykański (moneyline) np. -250

Najpopularniejszym systemem przedstawiania kursów stosowanym w Europie, a również u polskich bukmacherów, jest standard dziesiętny.

Na poniższym przykładzie wyraźnie widać, jak może wyglądać ten sam kurs w zależności od tego, w którym systemie zostanie zaprezentowany:

MECZBRAZYLIAREMISPOLSKA
kursy europejskie:1,403,755,00
kursy brytyjskie:2/511/44/1
kursy amerykańskie:-250+275+400

Kursy europejskie i wyliczanie wygranej:

Kurs europejski ma postać liczby dziesiętnej, np. 1.4 lub 2.4 itp. Wygrana wyliczana jest, mnożąc wniesioną stawkę przez kurs. Załóżmy, że typujesz Brazylię jako zwycięzcę meczu oraz, że stawka na zakład wynosi 200 zł. Wygraną w systemie dziesiętnym oblicza się następująco:
1.4 x 200 zł = 280 zł

W powyższym przykładzie przyjęliśmy, że typujesz zakład u bukmachera internetowego i otrzymujesz 100% wygranej (nie pomniejszonej o 12% podatku, tak jak ma to miejsce u bukmacherów naziemnych).

Z kolei zysk z wygranego zakładu obliczamy według poniższego wzoru:
wygrana – stawka = zysk

W tym wypadku, ponieważ zainwestowałeś w zakład kwotę 200 zł, a otrzymana wygrana z zakładu wynosi 280 zł, Twój zysk wyniósł:
280 zł – 200 zł = 80 zł

Kursy brytyjskie i wyliczanie wygranej:

Kursu brytyjskiego używa się, jak sama nazwa wskazuje, wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Kursy te mają postać, np. 4/5 lub 5/8 itp. Mimo, że prezentacja ta nie wygląda przyjaźnie, wyliczanie wygranej nie jest wcale skomplikowane, a iloczyn kursu i stawki daje bezpośrednią informację o zysku, który otrzymasz z zakładu.

Wykorzystując nadal wcześniejszy przykład i przyjmując identyczne kryteria jak w przypadku obliczeń dla kursu europejskiego, otrzymujemy:
2/5 x 200 zł = 80 zł
(zysk na czysto, który otrzymasz z zakładu)

Oczywiście w przypadku wygranej bukmacher zwraca Ci także stawkę. A zatem kwotę, którą bukmacher wypłaci po poprawnym wytypowaniu zakładu, obliczamy tak:

stawka x (kurs brytyjski +1) = wypłata od bukmachera, jeśli wygrasz zakład

W omawianym przykładzie da to wynik:
200 zł x (2/5 + 1) = 280 zł

Kursy amerykańskie i wyliczanie wygranej:

Kursy tego typu stosowane są — oczywiście – głównie w Ameryce. Dzieli się je na tzw. pozytywne oraz negatywne. Negatywne kursy mówią, ile należy postawić, aby wygrać 100 zł, a pozytywne, ile wyniesie wygrana przy stawce w wysokości 100 zł. Oznacza się je znakiem + lub – postawionym przed liczbą określającą ich wysokość.
Obliczenia wygranej przedstawimy na naszym przykładzie i przyjętych wcześniej kryteriach.

  • Obliczanie wygranej i zysku w przypadku kursu negatywnego

Typujesz nadal Brazylię, w tym wypadku kurs wynosi: -250 (czyli jest negatywny).

wygrana
stawka x (1 + 100/kurs amerykański) = wypłata od bukmachera, jeśli wygrasz zakład
200 zł x (1 + 100/250) = 280 zł

zysk
stawka x 100/kurs amerykański = zysk na czysto z typowanego zakładu
200 zł x 100/250 = 80 zł

  • Obliczanie wygranej i zysku w przypadku kursu pozytywnego

Obliczenie wygranej dla kursu pozytywnego ma inny charakter, dlatego przyjmiemy, że typujesz wynik remisowy i kurs w tym wypadku wynosi: +275.
wygrana
stawka x (1 + kurs amerykański/100) = wypłata od bukmachera, jeśli wygrasz zakład
200 zł x (1 + 275/100) = 750 zł

zysk
stawka x kurs amerykański/100 = zysk na czysto z typowanego zakładu
200 zł x 275/100 = 550 zł

Teraz posługiwanie się różnymi rodzajami kursów oraz obliczanie wygranej i zysku z zakładu nie powinno już sprawiać Ci kłopotu.

Dzięki kursom dowiadujesz się, jak dany bukmacher wycenia prawdopodobieństwo wystąpienia danego wyniku w zdarzeniu sportowym. Informacje te są niezbędne do obliczenia ewentualnej wygranej danego zakładu. Każdemu typowi przypisany jest określony kurs. Jego wysokość może być różna u różnych bukmacherów, którzy częściowo w ten sposób ze sobą konkurują.

Najlepsi bukmacherzy

Zgarnij 2500 zł w pakiecie powitalnym

Cashback na start aż do 600 zł

Bonus powitalny 100% aż do 2000 zł

Legendarna oferta 1500 zł na start

Pakiet powitalny z kodem: COMBO5240

Zakład bez ryzyka do 110 PLN z kodem: EWINNER

Zakład bez ryzyka do 200 zł we freebetach

Bonus powitalny cashback 50% aż do 500 PLN

Gonitwy konne

Freebet powitalny 50% do 200 zł